Vytvoriť faktúru

DAVIS Plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAVIS Plus
IČO 31362907
DIČ 2020817810
IČ DPH SK2020817810
Dátum vzniku 23 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVIS Plus
Čajakova 28
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 271 122 €
Zisk 23 904 €
Aktíva 142 362 €
Vlastný kapitál 47 992 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245641131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 87,177
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 87,177
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 80,359
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,632
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,701
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,827
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,202
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 133,809
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,183
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,904
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 96,626
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,133
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 67,440
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,507
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 23,922
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,002
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,009
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,153
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 271,122
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 265,320
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,802
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 234,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,948
C. Služby (účtová skupina 51) 99,246
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 61,938
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 684
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 31,665
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,219
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 36,422
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 150,126
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,651
M. Nákladové úroky (562) 1,512
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,650
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,772
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,868
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362907 DIČ: 2020817810 IČ DPH: SK2020817810
 • Sídlo: DAVIS Plus, Čajakova 28, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Daniel Pelikán Kolískova 12 Bratislava 29.10.2001
  Ing. Dušan Horváth Skorocelová 5 Bratislava 821 07 29.04.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Horváth 1 992 € (30%) Skorocelová 5 Bratislava 821 07
  Daniel Pelikán 4 648 € (70%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   07.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   realitná činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   06.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Horváth Skorocelová 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Horváth Skorocelová 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.04.2008
   15.01.2008Noví spoločníci:
   Daniel Pelikán Kolískova 12 Bratislava 841 05
   14.01.2008Zrušeny spoločníci:
   FEND, a.s. IČO: 31 366 589 Francisciho 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gregor Hanzlík Landauova 36 Bratislava 841 01
   29.10.2001Nové obchodné meno:
   DAVIS Plus, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Pelikán Kolískova 12 Bratislava
   28.10.2001Zrušené obchodné meno:
   BAVA, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Morávková Bučinova 8 Bratislava 821 07
   19.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Gregor Hanzlík Landauova 36 Bratislava 841 01
   Marta Morávková Bučinova 8 Bratislava 821 07
   18.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kováč Belinského 12 Bratislava 851 01
   Elena Pospíšilová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   17.06.1997Noví spoločníci:
   FEND, a.s. IČO: 31 366 589 Francisciho 4 Bratislava 811 08
   16.06.1997Zrušeny spoločníci:
   ISTROHOLDIN a.s. Slávičie údolie 2 Bratislava
   27.09.1996Nové sidlo:
   Čajakova 28 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   poradenská činnosť v oblasti hardware a software
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kováč Belinského 12 Bratislava 851 01
   26.09.1996Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Sallem Gelnická 26 Bratislava 831 06
   03.10.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Elena Pospíšilová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Michal Sallem Gelnická 26 Bratislava 831 06
   02.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 48 Bratislava 841 04
   Ing. Jozef Pauchly Družstevná 4 Modra 900 01
   Dr. Ján Penthor Kríkova 7 Bratislava
   26.05.1994Nové sidlo:
   Slávičie údolie 2 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   ISTROHOLDIN a.s. Slávičie údolie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 48 Bratislava 841 04
   Ing. Jozef Pauchly Družstevná 4 Modra 900 01
   Dr. Ján Penthor Kríkova 7 Bratislava
   25.05.1994Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Klaučo Rajčianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Klaučo Rajčianska 4 Bratislava
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   BAVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   forfaithing-odkupovanie, vymáhanie a započítavanie pohľadávok
   realitná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Klaučo Rajčianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Klaučo Rajčianska 4 Bratislava