Vytvoriť faktúru

INPROST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INPROST
IČO 31363091
DIČ 2020302020
IČ DPH SK2020302020
Dátum vzniku 13 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INPROST
Smrečianska 29
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 209 447 €
Zisk 4 821 €
Aktíva 332 994 €
Vlastný kapitál 77 377 €
Kontaktné informácie
Email inprost@inprost.sk
Webová stránka http://www.obecnenoviny.sk;http://www.inprost.sk
Phone(s) +421244631194, +421244631195, +421244631196, +421244631197, +421244631198, +421244631199, +421244256508, +421317794292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,584
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,584
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,584
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 349,795
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 76,532
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,860
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144,954
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 359,379
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,198
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 993
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 69,745
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,821
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 277,181
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,772
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,429
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 254,753
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,559
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,640
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 30,461
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,093
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 209,447
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 199,621
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,700
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 126
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 198,079
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,478
C. Služby (účtová skupina 51) 82,811
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 72,446
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,923
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 416
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,005
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,368
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 110,332
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,590
M. Nákladové úroky (562) 2,076
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,514
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,587
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,781
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363091 DIČ: 2020302020 IČ DPH: SK2020302020
 • Sídlo: INPROST, Smrečianska 29, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava 05.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Serafín Tropek 4 647 € (70%) Hubeného 46 Bratislava
  Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia 1 992 € (30%) Bezručova 9 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   24.04.1998Nové sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   23.04.1998Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   15.02.1995Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poskytovanie software
   Noví spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia Bezručova 9 Bratislava 811 09
   14.02.1995Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   INPROST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamné a propagačné činnosti
   nákup a predaj tlače, priemyselného a elektrického tovaru
   vydavateľské činnosti
   iné služby polygrafického priemyslu
   Noví spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava