Vytvoriť faktúru

WTE Control Systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WTE Control Systems
IČO 31363130
DIČ 2020333480
IČ DPH SK2020333480
Dátum vzniku 13 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WTE Control Systems
Uhrova 16
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 673 €
Zisk -10 103 €
Aktíva 71 464 €
Vlastný kapitál 64 485 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254789027, 0254131249, 0905220712
Mobile phone(s) 0905220712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,992
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,992
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,992
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,739
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,611
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,611
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 41,199
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,032
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,103
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,253
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 600
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,653
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 415
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,673
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,672
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,621
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,470
C. Služby (účtová skupina 51) 35,766
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 786
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 436
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,163
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,948
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,564
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 37
X. Výnosové úroky (662) 31
XI. Kurzové zisky (663) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,226
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,226
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,189
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,137
P. Daň z príjmov (591, 595) 966
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015