Vytvoriť faktúru

SOPRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOPRA
IČO 31363156
DIČ 2020301998
IČ DPH SK2020301998
Dátum vzniku 13 Decembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SOPRA
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 653 €
Zisk 450 074 €
Aktíva 2 756 633 €
Vlastný kapitál 2 401 527 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903251444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,595,153
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,291,921
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,596
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 54,347
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,249
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,226,325
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,226,325
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,232
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 118,637
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,615
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,615
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50,022
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 184,595
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 815
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 183,780
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,595,153
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,575,394
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 451,520
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 451,520
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 90,304
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 90,304
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 222,348
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 222,348
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,361,148
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,361,148
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 450,074
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,759
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,034
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,034
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,221
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,221
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,176
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 814
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,634
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,729
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,151
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,653
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,653
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,653
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 211
D. Služby (účtová skupina 51) 7,058
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,161
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,401
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,181
4. Sociálne náklady (527, 528) 579
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 84
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 823
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 823
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,316
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,384
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 457,495
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 102
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 457,362
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 457,362
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,489
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 103
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,166
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,166
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 220
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 448,006
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 457,322
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,248
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 450,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363156 DIČ: 2020301998 IČ DPH: SK2020301998
 • Sídlo: SOPRA, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helena Gregušová Trnavská 1370/5 Bratislava 15.06.1998
  Ing. Marek Hajóssy Ľ. Zúbka 11 Bratislava 28.10.2002
  Ing. Zdenka Krajčovičová predseda Vajnorská 10595/98A Bratislava 831 04 21.07.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2011Nové predmety činnosti:
   factoring, forfaiting
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   podnikateľské poradenstvo,Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorsko-inžinierska činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   05.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorská činosť
   správa nehnuteľností a majetku
   facotirng, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   28.05.2011Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 815 48
   22.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Krajčovičová - predseda predstavenstva Vajnorská 10595/98A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.07.2008
   21.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.1996
   05.11.2003Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   29.01.2003Nové obchodné meno:
   SOPRA, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Gregušová Trnavská 1370/5 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1998
   Ing. Marek Hajóssy Ľ. Zúbka 11 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.1996
   28.01.2003Zrušené obchodné meno:
   ICT FINDOM a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Gregušová Exnárova 45 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - člen predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava Skončenie funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   15.01.1999Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 815 48
   Nové predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná činnosť
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorská činosť
   správa nehnuteľností a majetku
   facotirng, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Gregušová Exnárova 45 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - člen predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava Skončenie funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   factoring, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   leasing motorových vozidiel
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obchodovanie s cennými papiermi - kúpa a predaj cenného papiera
   obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy, uloženia a založenia cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   investorská činnosť
   správa nehnuteľností a majetku
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Frúhwald - člen predstavenstva Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - členka predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   ICT FINDOM a.s.
   Nové predmety činnosti:
   investorská činnosť
   správa nehnuteľností a majetku
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Frúhwald - člen predstavenstva Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - členka predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   08.06.1997Zrušené obchodné meno:
   FINDOM, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Fruhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57/b Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   13.10.1994Nové obchodné meno:
   FINDOM, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi - kúpa a predaj cenného papiera
   obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy, uloženia a založenia cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   12.10.1994Zrušené obchodné meno:
   FINDOM, investičná akciová spoločnosť
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   FINDOM, investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   factoring, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   leasing motorových vozidiel
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Fruhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57/b Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava