Vytvoriť faktúru

CZ & CZ CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CZ & CZ CONSULTING
IČO 31363181
DIČ 2020926622
Dátum vzniku 13 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CZ & CZ CONSULTING
Nová 38/a
90029
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 453 €
Zisk 1 639 €
Aktíva 8 103 €
Vlastný kapitál -12 322 €
Kontaktné informácie
Email szabova@czaczconsulting.sk
Phone(s) +421905221904
Mobile phone(s) +421905221904
Fax(es) 0243415774
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,315
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,176
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,176
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,176
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,139
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,113
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 83
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 83
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,398
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,683
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,961
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,961
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,639
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,081
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 35
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,899
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,855
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,655
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,521
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 49
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 630
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 292
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,453
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,453
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,160
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,977
D. Služby (účtová skupina 51) 18,950
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,999
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,214
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 773
4. Sociálne náklady (527, 528) 12
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 184
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,293
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,526
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,122
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 414
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 414
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 708
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,171
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 532
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 532
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363181 DIČ: 2020926622
 • Sídlo: CZ & CZ CONSULTING, Nová 38/a, 90029, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava 841 01 19.04.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viera Szabová 6 639 € (100%) Bagarova 22 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2014Nové sidlo:
   Nová 38/a Nová Dedinka 900 29
   12.09.2014Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   22.05.2013Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   21.05.2013Zrušené sidlo:
   Hálova 12 Bratislava 851 01
   20.05.2002Nové predmety činnosti:
   zhotovovanie WWW stránok
   upratovacie práce
   denná starostlivosť o deti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   19.04.2001Noví spoločníci:
   Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava 841 01
   18.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   28.10.1994Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   CZ & CZ CONSULTING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 12 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačno - ekonomické poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava