Vytvoriť faktúru

DOMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMO
IČO 31363211
DIČ 2020344458
IČ DPH SK2020344458
Dátum vzniku 23 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMO
Považanova 2
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 917 €
Zisk -7 642 €
Aktíva 1 729 968 €
Vlastný kapitál -320 879 €
Kontaktné informácie
Email domo@domo.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,737,097
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,301,809
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,301,809
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,424
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,024,168
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,270
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 66,947
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 435,288
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 205,973
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 68,778
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,865
3. Výrobky (123) - /194/ 19,916
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,414
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 199,316
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 176,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,216
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 141
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 207
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,752
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,999
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29,942
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,737,097
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -328,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,584
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,584
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -340,795
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,570
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -357,365
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,642
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,618
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 632,814
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 630,685
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,129
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,430,604
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,288,254
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,288,254
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,102
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,917
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,917
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 7,217
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,558
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,492
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,961
D. Služby (účtová skupina 51) 4,679
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,326
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,641
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,915
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,682
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,642
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363211 DIČ: 2020344458 IČ DPH: SK2020344458
 • Sídlo: DOMO, Považanova 2, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava 20.10.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Valovič 3 319 € (50%) Bancíkovej 3110/7 Bratislava
  Patrik Valovič 3 319 € (50%) Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2007Noví spoločníci:
   Patrik Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava 821 03
   09.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   27.03.2006Zrušeny predmety činnosti:
   doprava
   20.10.1999Nové sidlo:
   Považanova 2 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel.
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   podlahárstvo
   pohostinské služby
   ubytovacie služby
   zámočnícka výroba
   výroba a stavba, opravy strojov s mechanickým pohonom /výroba kovových konštrukcií a ich častí/
   výroba nástrojov
   kovoobrábanie
   stolárstvo
   výroba piliarska a impregnácia dreva
   výroba nábytku, chatiek a iných výrobkov z dreva
   opravy motorových vozidiel
   doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   19.10.1999Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   podlahárstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   10.09.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   09.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   podlahárstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   DOMO, spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava