Vytvoriť faktúru

Group Company - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Group Company
IČO 31363288
Dátum vzniku 01 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Group Company
Šancova 98
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 046 €
Zisk 4 139 €
Aktíva 12 948 €
Vlastný kapitál 10 140 €
Kontaktné informácie
Email ptservis@nextra.sk
Webová stránka http://www.ptservis.sk
Phone(s) +421252631257
Fax(es) 0249265212, 0252631257
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,334
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,006
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,328
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,334
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,279
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 722
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,779
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,139
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,055
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 544
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,511
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 630
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,881
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,046
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,046
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,488
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 667
C. Služby (účtová skupina 51) 19,821
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,558
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,558
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 255
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 255
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -252
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,306
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,167
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,139
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016