Vytvoriť faktúru

RESTIKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RESTIKO
IČO 31363415
DIČ 2020333491
IČ DPH SK2020333491
Dátum vzniku 24 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RESTIKO
Osadná 1
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 674 123 €
Zisk 1 892 €
Aktíva 694 775 €
Vlastný kapitál 223 780 €
Kontaktné informácie
Email restiko@isternet.sk
Phone(s) 0244372657, 0244452706, 0905646391, 0908742905, 0244372531
Fax(es) 0244372657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 59,412
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59,412
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59,412
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 603,557
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 129,525
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,990
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,253
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 662,969
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 225,673
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,641
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,658
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 182,710
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,892
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 437,296
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 437,286
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 103,976
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 896
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,005
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 330,409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 674,123
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 662,103
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7,750
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,998
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,772
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 667,641
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 276,423
C. Služby (účtová skupina 51) 342,936
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,652
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,940
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,787
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,482
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,994
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,509
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,509
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,506
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,976
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,084
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363415 DIČ: 2020333491 IČ DPH: SK2020333491
 • Sídlo: RESTIKO, Osadná 1, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01 19.03.1999
  Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03 17.12.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Kuric 3 386 € (50%) Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
  Michal Mitro 3 386 € (50%) Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2007Noví spoločníci:
   Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.12.2007
   21.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   RESTIKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov, na ktorý sa nevyžaduje koncesia ani licencia a komodít používaných pri realizácii investičnej výstavby
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava