Vytvoriť faktúru

RIVALS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RIVALS
IČO 31363431
DIČ 2020344007
IČ DPH SK2020344007
Dátum vzniku 15 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIVALS
Majerníkova 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 959 €
Zisk -38 913 €
Aktíva 153 531 €
Vlastný kapitál 98 719 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268204119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 106,153
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 106,153
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,448
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,705
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,488
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 113,601
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,807
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 331,940
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 331,940
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,201
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,243
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -238,664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,913
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,794
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,561
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 48,706
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 218
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,347
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,181
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 58,959
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,965
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,994
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 96,658
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 45,197
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,227
C. Služby (účtová skupina 51) 7,220
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,013
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 487
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,652
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 862
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,699
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,315
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 255
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 255
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -254
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,953
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,913
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363431 DIČ: 2020344007 IČ DPH: SK2020344007
 • Sídlo: RIVALS, Majerníkova 1, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 15.12.1993
  Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 10.04.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Melichar 165 970 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Rosen Kamensky 165 970 € (50%) Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2006Nové sidlo:
   Majerníkova 1 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektronickomechanických ruliet)
   03.07.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.12.1993
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   17.01.2001Nové predmety činnosti:
   lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim
   Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   16.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   13.02.1995Nové sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, predaj a nákup tovarov /okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   12.02.1995Zrušené sidlo:
   Botanická 15 Bratislava 800 00
   15.12.1993Nové obchodné meno:
   RIVALS - spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Botanická 15 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava