Vytvoriť faktúru

WIGROKARA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WIGROKARA
IČO 31363601
DIČ 2020389932
IČ DPH SK2020389932
Dátum vzniku 16 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIGROKARA
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 694 €
Zisk -1 506 €
Aktíva 4 024 €
Vlastný kapitál 1 850 €
Kontaktné informácie
Email valovicova@kmba.sk
Phone(s) 0243412176
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,144
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,144
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 344
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,859
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,648
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,506
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,800
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,598
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 183
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 802
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,613
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,694
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,694
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,096
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 529
C. Služby (účtová skupina 51) 3,493
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,074
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -402
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,672
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 144
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -144
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -546
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363601 DIČ: 2020389932 IČ DPH: SK2020389932
 • Sídlo: WIGROKARA, Jašíkova 2, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Valovičová Röntgenova 8 Bratislava 851 01 30.09.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o. 11 288 € (85%) Bratislava
  Ing. Dana Obložinská 1 992 € (15%) Júnova 5 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   19.05.2004Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o. IČO: 35 790 245 Jašíkova 2 Bratislava
   Ing. Dana Obložinská Júnova 5 Bratislava 831 01
   18.05.2004Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o. IČO: 35 790 245 Jašíkova 2 Bratislava
   08.01.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov a zariadení, leasing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Valovičová Röntgenova 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.09.2002
   07.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Smolka č. 377 Hamuliakovo 900 43 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   27.04.2001Nové sidlo:
   Jašíkova 2 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o. IČO: 35 790 245 Jašíkova 2 Bratislava
   26.04.2001Zrušené sidlo:
   Jašíkova 2 Bratislava 826 05
   Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o. IČO: 35 790 245 Kopčianska 6 Bratislava
   10.01.2001Nové sidlo:
   Jašíkova 2 Bratislava 826 05
   09.01.2001Zrušené sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   07.08.2000Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o. IČO: 35 790 245 Kopčianska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. IČO: 17 326 044 Kopčianska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Potisk ml. Šintavská 14 Bratislava
   08.03.1999Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. IČO: 17 326 044 Kopčianska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk ml. Šintavská 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Smolka č. 377 Hamuliakovo 900 43 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk ml. Šintavská 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Smolka Rajecká 13 Bratislava
   28.03.1995Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk ml. Šintavská 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Smolka Rajecká 13 Bratislava
   27.03.1995Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   Ing. Juraj Obložinský Pečianska 31 Bratislava
   07.11.1994Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   06.11.1994Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   08.04.1994Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   07.04.1994Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   16.12.1993Nové obchodné meno:
   WIGROKARA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
   Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Janský Legionárska 19 Bratislava
   Ing. Juraj Obložinský Pečianska 31 Bratislava