Vytvoriť faktúru

ABIGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABIGA
IČO 31363849
DIČ 2020345833
IČ DPH SK2020345833
Dátum vzniku 21 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABIGA
H.Meličkovej 28
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 565 €
Zisk 5 826 €
Aktíva 4 174 €
Vlastný kapitál -20 991 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903406068
Mobile phone(s) +421903406068, +421911406068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 75
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 75
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,585
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,991
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,594
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,660
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -12,382
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 288
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,135
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,826
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,042
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,042
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,491
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 72
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,565
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 745
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 50,820
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,577
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 679
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,038
C. Služby (účtová skupina 51) 26,173
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,460
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,177
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 50
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,988
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,675
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 202
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 202
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -202
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,786
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,826
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363849 DIČ: 2020345833 IČ DPH: SK2020345833
 • Sídlo: ABIGA, H.Meličkovej 28, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Gálik, CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05 21.12.1993
  Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05 21.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Gálik, CSc. 3 319 € (50%) Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
  Ing. Peter Bisták 3 319 € (50%) Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.12.1993
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.12.1993
   09.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   21.12.1993Nové obchodné meno:
   ABIGA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H.Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj priemyselného, spotrebného tovaru, kníh a informačných katalógov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácii
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05