Vytvoriť faktúru

OSix Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OSix Consulting
IČO 31363890
DIČ 2020296245
IČ DPH SK2020296245
Dátum vzniku 07 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSix Consulting
Mýtna 13
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 308 €
Zisk -937 €
Kontaktné informácie
Email jarka.soustalova@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 107,986
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,786
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,786
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,786
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,858
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,958
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,958
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,885
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42,822
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,063
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 342
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 342
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 107,986
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,081
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 61,328
2. Ostatné fondy (427, 42X) 61,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,374
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,374
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -937
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,266
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 500
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,766
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -6
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -6
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,908
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -136
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,639
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 69
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 10,570
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 68,308
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,308
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,308
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,165
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,222
D. Služby (účtová skupina 51) 36,842
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,056
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,058
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,058
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,987
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,143
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,244
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 802
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 802
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 344
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,281
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,281
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -937
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363890 DIČ: 2020296245 IČ DPH: SK2020296245
 • Sídlo: OSix Consulting, Mýtna 13, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 07.12.1993
  Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07 31.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jarmila Šoustalová 3 319 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  Ing. Květoslav Šoustal 3 319 € (50%) Mýtna 13 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 31.05.2006
   17.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   17.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   16.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   OSix Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky
   organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava