Vytvoriť faktúru

NOVOCAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVOCAR
Stav V likvidácii
IČO 31363911
DIČ 2020817964
Dátum vzniku 20 Decembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NOVOCAR
Pečnianska 3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 39 217 €
Vlastný kapitál 22 407 €
Kontaktné informácie
Email lm_sk@ba.telecom.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,217
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,477
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,477
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,477
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,740
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,840
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,129
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,129
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,711
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 900
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 900
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,217
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,407
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 34,392
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 34,392
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,723
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,723
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,708
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,708
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,810
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 283
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4209170.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363911 DIČ: 2020817964
 • Sídlo: NOVOCAR, Pečnianska 3, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Róbert Hurban predseda Mierová 314/4 Bratislava 821 05 24.02.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2015Nové obchodné meno:
   NOVOCAR a.s., v likvidácii
   24.02.2015Zrušené obchodné meno:
   NOVOCAR a.s.
   25.06.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   skladovanie
   reklamné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Hurban - predseda Mierová 314/4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 24.02.2010
   24.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrkotáč - predseda Palisády 5/692 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.01.2005
   27.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hrkotáč - člen Palisády 5/692 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.01.2005
   Ľudovít Liška - člen Bohrova 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.1993
   Ľudovít Liška - člen Bohrova 9/1205 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.01.2005
   03.02.2005Nové sidlo:
   Pečnianska 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrkotáč - člen Palisády 5/692 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.01.2005
   Ing. Peter Hrkotáč - predseda Palisády 5/692 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.01.2005
   Ľudovít Liška - člen Bohrova 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.1993
   Ľudovít Liška - člen Bohrova 9/1205 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.01.2005
   02.02.2005Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček, CSc. - člen Humenné nám. 8 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kovačovský - člen Jungmannova 10 Bratislava
   Ľudovít Liška - člen Bohrova 9 Bratislava
   20.12.1993Nové obchodné meno:
   NOVOCAR a.s.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Daniel Hornáček, CSc. - člen Humenné nám. 8 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kovačovský - člen Jungmannova 10 Bratislava
   Ľudovít Liška - člen Bohrova 9 Bratislava