Vytvoriť faktúru

FORNAXA - SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORNAXA - SLOVAKIA
IČO 31363920
DIČ 2020318047
IČ DPH SK2020318047
Dátum vzniku 06 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORNAXA - SLOVAKIA
Biskupická 33
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 511 278 €
Zisk 16 144 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245524027, +421245524028, +421245524117
Fax(es) 0245524117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 326,714
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,051
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,051
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,051
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 311,396
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 190,896
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 190,896
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,176
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 104,176
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,176
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,324
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,148
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,176
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,267
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,699
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 568
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 326,714
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,914
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 68,513
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,513
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,144
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,393
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,928
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,928
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 178,389
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,896
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,896
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 126,919
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,890
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,060
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,624
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,076
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,076
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 407
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 511,281
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 511,278
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 353,532
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 157,746
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 488,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 192,536
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,925
D. Služby (účtová skupina 51) 48,546
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 214,772
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 193,334
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,049
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 545
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,568
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,568
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,308
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 208
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,870
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,271
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,647
O. Kurzové straty (563) 224
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,423
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,226
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,082
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,082
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363920 DIČ: 2020318047 IČ DPH: SK2020318047
 • Sídlo: FORNAXA - SLOVAKIA, Biskupická 33, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05 26.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rastislav Pálka 16 597 € (100%) Kladnianska 23 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   22.06.1998Nové sidlo:
   Biskupická 33 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba plochých tesnení, iných tesniacich prvkov a tesniacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Kvačalova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   03.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   02.05.1995Zrušeny spoločníci:
   FORNAXA, s.r.o. Brodská 133 Příbram Česká republika
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kvačalova 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   FORNAXA, s.r.o. Brodská 133 Příbram Česká republika
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava