Vytvoriť faktúru

SORS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SORS Bratislava
IČO 31363938
DIČ 2020934674
IČ DPH SK2020934674
Dátum vzniku 20 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SORS Bratislava
Lieskovská cesta 6
96001
Zvolen
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 697 €
Zisk 5 228 €
Aktíva 44 124 €
Vlastný kapitál 24 849 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.cistiarenblanka.sk
Phone(s) +421243411847
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,421
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,360
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,360
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 285
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,075
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,965
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,978
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 938
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 938
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 40
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,971
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,950
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 96
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 96
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,421
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,031
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,860
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,252
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,392
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,228
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,390
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 765
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 765
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,884
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,635
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,635
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 518
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 317
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,414
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,310
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,310
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,831
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,690
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,697
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,690
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,107
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,596
D. Služby (účtová skupina 51) 9,063
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,596
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,804
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,747
4. Sociálne náklady (527, 528) 45
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,036
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,440
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,440
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,590
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,031
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 780
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 366
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 366
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 414
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -780
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,810
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,582
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,228
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
 • IČO:31363938 DIČ: 2020934674 IČ DPH: SK2020934674
 • Sídlo: SORS Bratislava, Lieskovská cesta 6, 96001, Zvolen
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Vittek Mládežnícka 20 Bratislava 841 10 20.06.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. 6 640 € (100%) Zvolen 960 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2016Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 6 Zvolen 960 01
   Noví spoločníci:
   VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. Lieskovská cesta 6 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vittek Mládežnícka 20 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 20.06.2016
   13.05.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.12.1993Nové obchodné meno:
   SORS Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy