Vytvoriť faktúru

LeNS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LeNS
IČO 31364161
DIČ 2020336615
IČ DPH SK2020336615
Dátum vzniku 15 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LeNS
Sibírska 5
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 331 656 €
Zisk 2 696 €
Aktíva 178 281 €
Vlastný kapitál 94 080 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.lens.sk
Phone(s) +421244458354
Fax(es) 0244458353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 54,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 54,363
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,589
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,991
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,195
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,931
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,772
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 217,354
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,776
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,671
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,163
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 68,607
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,696
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,578
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 99,132
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,446
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,024
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,338
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,309
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 331,656
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 205,597
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 125,880
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 318,469
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 138,174
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,131
C. Služby (účtová skupina 51) 51,610
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 101,567
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 979
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,008
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,187
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 122,562
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 9,531
M. Nákladové úroky (562) 5,621
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,910
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,531
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,656
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,696
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015