Vytvoriť faktúru

TOMS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOMS
IČO 31364292
DIČ 2020352906
IČ DPH SK2020352906
Dátum vzniku 01 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOMS
Mánesovo nám. 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 020 €
Zisk -4 421 €
Aktíva 98 111 €
Vlastný kapitál 41 789 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263811883, 0905405118, 0905200114
Mobile phone(s) 0905200114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,864
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,326
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,285
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,285
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,811
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54,727
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,727
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,435
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,668
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 981
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,230
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,265
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,965
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 538
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 538
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,864
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,369
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,303
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,155
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 72,128
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,973
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,421
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,495
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 444
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,051
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,105
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 498
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 475
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,309
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,855
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,020
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,020
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,020
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,390
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,659
D. Služby (účtová skupina 51) 4,252
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,425
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,752
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,673
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,370
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,109
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -91
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,461
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,421
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364292 DIČ: 2020352906 IČ DPH: SK2020352906
 • Sídlo: TOMS, Mánesovo nám. 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Brychta Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01 09.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Brychta 7 303 € (100%) Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Pavol Prokop Novomeského 4 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Prokop Novomeského 4 Senec 903 01
   19.08.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Brychta Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01
   Pavol Prokop Novomeského 4 Senec 903 01
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   COMPUTER LOGIC, spol. s r.o., Karloveská 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Brychta Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Dzurek Bohúňova 19 Bratislava 811 04
   Štefan Németh Ukrajinská 8 Bratislava 831 02
   Pavol Prokop Novomeského 4 Senec 903 01
   Ing. Peter Škutil Údolná 11 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Tomaschek Budatínska 29 Bratislava 851 05
   Ing. Michal Tóth Smolenická 4 Bratislava 851 05
   Ing. Karol Závodský Kopčianska 86 Bratislava 851 05
   09.12.1993Nové obchodné meno:
   TOMS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   poradenstvo v oblasti elektroniky
   projektová činnosť v investičnej výstavbe pozemné stavby
   prenájom elektronických zariadení
   kopírovacie a reprografické práce
   výroba pečiatok
   Noví spoločníci:
   COMPUTER LOGIC, spol. s r.o., Karloveská 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Brychta Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Dzurek Bohúňova 19 Bratislava 811 04
   Štefan Németh Ukrajinská 8 Bratislava 831 02
   Pavol Prokop Novomeského 4 Senec 903 01
   Ing. Peter Škutil Údolná 11 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Tomaschek Budatínska 29 Bratislava 851 05
   Ing. Michal Tóth Smolenická 4 Bratislava 851 05
   Ing. Karol Závodský Kopčianska 86 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Brychta Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01
   Pavol Prokop Novomeského 4 Senec 903 01