Vytvoriť faktúru

CONSULENZE LEGALI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULENZE LEGALI
IČO 31364357
DIČ 2020301976
IČ DPH SK2020301976
Dátum vzniku 20 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULENZE LEGALI
Na Hrebienku 16
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 040 €
Zisk -2 603 €
Aktíva 37 503 €
Vlastný kapitál 15 649 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,682
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,434
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,434
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,434
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,489
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,909
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,909
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,580
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,208
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,372
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 759
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,682
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,045
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 380
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 380
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,309
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,309
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,603
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,417
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,417
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,586
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,586
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 312
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,344
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,220
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 58,252
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 59,040
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 58,252
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 788
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,192
D. Služby (účtová skupina 51) 33,262
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,230
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,492
4. Sociálne náklady (527, 528) 498
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,434
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,718
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,718
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,646
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,442
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,798
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 218
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 218
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -197
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,639
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364357 DIČ: 2020301976 IČ DPH: SK2020301976
 • Sídlo: CONSULENZE LEGALI, Na Hrebienku 16, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02 20.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Daniela Surkošová 6 971 € (70%) Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
  Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová 2 988 € (30%) Haydnova 21 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2010Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   skladovanie
   faktoring a forfaiting
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   04.02.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   01.01.2009Nové obchodné meno:
   CONSULENZE LEGALI s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.2008
   31.12.2008Zrušené obchodné meno:
   CONSULENZE INTERNAZIONALI, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   11.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.06.1999
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.1993
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.06.1999
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   03.09.2001Nové sidlo:
   Na Hrebienku 16 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci
   02.09.2001Zrušené sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu podľa zákona číslo 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
   04.08.1999Noví spoločníci:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   25.11.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prieskum trhu a verejnej mienky
   informačná činnosť /sledovanie médií tlač, TV, rozhlas/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu podľa zákona číslo 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   07.06.1995Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   06.06.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Primo Boccardo Via Pontevigodarzere 212 Padova Talianska republika
   20.12.1993Nové obchodné meno:
   CONSULENZE INTERNAZIONALI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Primo Boccardo Via Pontevigodarzere 212 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava