Vytvoriť faktúru

MIDITECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIDITECH
IČO 31364365
DIČ 2020319818
IČ DPH SK2020319818
Dátum vzniku 10 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIDITECH
Diaľničná cesta 12
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 970 450 €
Zisk 16 168 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232113101, 0232113103
Mobile phone(s) 0948496318
Fax(es) 0232113100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 735,728
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,676
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,676
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,676
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 713,462
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 253,359
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 101
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 224,935
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 28,323
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 12,048
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 12,048
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 348,236
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 347,739
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,739
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 497
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 99,819
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 151
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 99,668
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,590
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,303
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,287
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 735,728
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 525,632
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 400,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 400,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27,219
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,219
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 82,245
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 125,758
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,513
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,168
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,096
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 495
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 495
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,849
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 166,559
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 166,559
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,763
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,257
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,387
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,750
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 133
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 752
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,972,613
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,970,450
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,967,984
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,941,288
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,546,358
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,862
D. Služby (účtová skupina 51) 226,069
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 129,065
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 91,705
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,240
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 742
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,410
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,410
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,782
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,162
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,695
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,163
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 2,151
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,406
O. Kurzové straty (563) 5,550
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,856
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,751
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,869
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364365 DIČ: 2020319818 IČ DPH: SK2020319818
 • Sídlo: MIDITECH, Diaľničná cesta 12, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01 10.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Kelo 200 000 € (50%) Moyzesova 2217/86 Modra 900 01
  R.G. SAFETY SA 200 000 € (50%) Reims 511 00 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2010Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   27.06.2009Noví spoločníci:
   Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.12.1993
   26.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 10.12.1993
   05.03.2009Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 12 Senec 903 01
   04.03.2009Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   15.12.2005Noví spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   14.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   06.11.2004Noví spoločníci:
   R.G. SAFETY SA Rue du Docteur Lemoine 74 Reims 511 00 Francúzska republika
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 10.12.1993
   05.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.12.1993
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.12.1993
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   14.05.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   13.05.2001Zrušené sidlo:
   Príjazdná 7/A Bratislava 831 07
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   19.08.1997Nové predmety činnosti:
   tlač kníh
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
   23.02.1995Nové sidlo:
   Príjazdná 7/A Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Tokajícka 2 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   10.12.1993Nové obchodné meno:
   MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Tokajícka 2 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava