Vytvoriť faktúru

SLOV PM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOV PM
IČO 31364390
DIČ 2020339365
IČ DPH SK2020339365
Dátum vzniku 02 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV PM
Pri mlyne 10
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 626 919 €
Zisk 2 050 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421248204010, +421243639191
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 518,780
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 177,187
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 177,187
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 151,155
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,032
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 317,344
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,123
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 33,123
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,123
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 197,023
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 195,023
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,023
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 80,927
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,249
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,491
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 518,780
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,426
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,341
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,341
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 101,396
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,396
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,050
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,354
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,950
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,651
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,299
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 394,882
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 180,500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,500
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 197,673
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,267
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,327
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,282
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,833
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,522
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 627,775
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 626,919
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 82,048
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 544,156
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 715
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 617,933
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 70,029
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 185,277
D. Služby (účtová skupina 51) 253,636
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,042
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,292
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,383
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,367
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,442
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,257
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,257
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,416
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,834
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,986
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,262
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 856
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 819
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 819
XII. Kurzové zisky (663) 37
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,730
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,438
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,438
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,284
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,874
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,112
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,062
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,062
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364390 DIČ: 2020339365 IČ DPH: SK2020339365
 • Sídlo: SLOV PM, Pri mlyne 10, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.05.2000
  Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 30.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Hulánsky 3 320 € (50%) Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Melinda Neumannová 3 320 € (50%) Hálova 4 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.05.2000
   Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   31.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2000
   20.12.2005Nové sidlo:
   Pri mlyne 10 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   leasing priemyselného tovaru
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2000
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   easing priemyselného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   28.05.2004Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   27.05.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   07.11.2000Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   06.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   22.01.1996Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   21.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   02.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOV PM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   poradenská činnosť v odboroch podnikania
   easing priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava