Vytvoriť faktúru

ITOC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITOC
IČO 31364497
DIČ 2020347835
IČ DPH SK2020347835
Dátum vzniku 30 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITOC
Dlhé diely 1/19
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 285 €
Zisk -12 425 €
Aktíva 196 106 €
Vlastný kapitál -60 366 €
Kontaktné informácie
Email commas@commas.sk
Phone(s) +421905472881
Mobile phone(s) +421905472881
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 179,800
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 179,800
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,340
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,370
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 886
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 185,140
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,791
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 497
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -67,502
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,425
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 257,931
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 181,350
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,581
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 155
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 171
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,756
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73,499
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,285
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,285
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,188
C. Služby (účtová skupina 51) 2,456
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,768
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,201
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,236
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,641
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 229
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 228
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -229
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,465
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,425
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016