Vytvoriť faktúru

B.K.F. advokátska kancelária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.K.F. advokátska kancelária
IČO 31364527
DIČ 2020494674
IČ DPH SK2020494674
Dátum vzniku 01 Januára 1994
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo B.K.F. advokátska kancelária
Zelinárska 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 721 €
Aktíva 57 668 €
Vlastný kapitál 1 660 €
Kontaktné informácie
Email email@bkf.sk
Webová stránka http://www.bkf.sk
Phone(s) +421255566434
Fax(es) 0255422777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,648
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 996
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 996
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,207
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 47,813
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 165
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 745
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,070
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 652
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 652
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,648
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,660
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,660
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,988
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,165
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,165
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,668
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,721
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,698
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,673
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,112
D. Služby (účtová skupina 51) 10,217
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,677
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,273
4. Sociálne náklady (527, 528) 404
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 188
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 398
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,081
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,369
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,225
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,072
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,072
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 153
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,225
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,823
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 1,823
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364527 DIČ: 2020494674 IČ DPH: SK2020494674
 • Sídlo: B.K.F. advokátska kancelária, Zelinárska 8, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Pavel Boka 0 € (0%) Tatranská 18 Bratislava 841 06
  Mgr. Šimon Boka 0 € (0%) Tatranská 18 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Šimon Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Šimon Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.01.2007
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.1994
   05.05.2004Noví spoločníci:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.1994
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava Vznik funkcie: 01.01.1994
   02.03.2004Nové obchodné meno:
   B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb podľa Zák. č. 586/2003 o advokácii
   01.03.2004Zrušené obchodné meno:
   B.K.F. komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám podľa Zák. č. 129/91 Zb.
   29.07.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2002
   18.11.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.01.1994
   17.11.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   25.04.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2002
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava Vznik funkcie: 01.01.1994
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   24.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   13.07.2001Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   12.07.2001Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 09
   14.02.1997Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 09
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   13.02.1997Zrušené sidlo:
   Drieňová 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   28.12.1993Nové obchodné meno:
   B.K.F. komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Drieňová 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám podľa Zák. č. 129/91 Zb.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava