Vytvoriť faktúru

CCW - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CCW
IČO 31364543
DIČ 2020315429
IČ DPH SK2020315429
Dátum vzniku 30 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CCW
Trenčianska 47
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 736 190 €
Zisk 45 275 €
Aktíva 357 572 €
Vlastný kapitál 125 320 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903712920, 0255424622
Mobile phone(s) 0903712920
Fax(es) 0255424683
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,509
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,509
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,509
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 286,473
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 143,472
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,864
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 299,982
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 170,595
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 689
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 117,992
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 45,275
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 129,387
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 121,395
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64,958
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 16,401
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,577
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,459
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 736,190
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,281
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 657,316
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,593
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 674,855
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 66,147
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,986
C. Služby (účtová skupina 51) 359,301
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 208,815
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 955
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,585
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 665
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 401
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 61,335
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 282,163
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 156
X. Výnosové úroky (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 147
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,389
N. Kurzové straty (563) 9
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,380
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,233
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,102
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,827
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 45,275
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364543 DIČ: 2020315429 IČ DPH: SK2020315429
 • Sídlo: CCW, Trenčianska 47, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06 21.09.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Piekov 6 639 € (100%) Zvončeková 29/B Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06
   20.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   15.11.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   20.10.1998Nové obchodné meno:
   CCW s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   19.10.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVTREND, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   30.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOVTREND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy elektrotechnických výrobkov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechnických výrobkov
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01