Vytvoriť faktúru

DANUBE TRADE PARTNERSHIP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANUBE TRADE PARTNERSHIP
IČO 31364632
DIČ 2020302042
IČ DPH SK2020302042
Dátum vzniku 09 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBE TRADE PARTNERSHIP
Saratovská 5
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 861 €
Zisk -1 433 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265935945, 0915293184
Mobile phone(s) 0915293184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,268
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,650
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,650
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,650
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,173
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,120
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,162
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,162
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -42
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,006
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,896
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 445
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 445
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,268
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,002
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,131
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,131
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,433
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,266
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,983
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 342
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 342
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 564
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 317
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,760
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,252
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 81,861
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 78,238
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,623
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,564
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,027
D. Služby (účtová skupina 51) 47,419
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,051
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,548
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,989
4. Sociálne náklady (527, 528) 514
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 267
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,401
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,401
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,312
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,297
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,705
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 586
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 586
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,715
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,148
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364632 DIČ: 2020302042 IČ DPH: SK2020302042
 • Sídlo: DANUBE TRADE PARTNERSHIP, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31 09.02.2012
  Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02 02.11.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubica Konswaldová 2 640 € (39.8%) Nová 142/B Stupava 900 31
  Ing. Marián Konswald 4 000 € (60.2%) Saratovská 5 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2012Noví spoločníci:
   Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.11.2012
   25.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31 Vznik funkcie: 09.02.2012
   24.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Mgr. Gabriela Kurucová Saratovská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava 841 02
   20.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava 841 02
   25.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava 841 02
   24.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   marketing a management
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Konswaldová Saratovská 5 Bratislava 841 05
   11.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava 841 02
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Mgr. Gabriela Kurucová Saratovská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Konswaldová Saratovská 5 Bratislava 841 05
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   02.06.1997Nové sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   01.06.1997Zrušené sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   06.10.1995Nové sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   05.10.1995Zrušené sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   09.12.1993Nové obchodné meno:
   DANUBE TRADE PARTNERSHIP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   marketing a management
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava