Vytvoriť faktúru

TIPL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIPL
IČO 31364659
DIČ 2020313900
IČ DPH SK2020313900
Dátum vzniku 16 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIPL
Priemyselná 13
96501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 685 €
Zisk -8 543 €
Aktíva 1 217 024 €
Vlastný kapitál 999 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,210,973
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,834
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,834
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,834
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,202,139
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,200,600
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,200,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200,600
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 849
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 849
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 336
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 342
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 241
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,210,973
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,544
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 25,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,472
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,486
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,543
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,218,517
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,200,601
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,200,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,200,600
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,916
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 177
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,278
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 54
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,306
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,685
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,306
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,379
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,202
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,398
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,083
D. Služby (účtová skupina 51) 1,449
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 151
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 111
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39
4. Sociálne náklady (527, 528) 1
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 246
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,773
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,773
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,517
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,624
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -66
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,583
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364659 DIČ: 2020313900 IČ DPH: SK2020313900
 • Sídlo: TIPL, Priemyselná 13, 96501, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   15.12.2008Nové sidlo:
   Priemyselná 13 Ladomerská Vieska 965 01
   Noví spoločníci:
   Jozef Futák Jula Horvátha 904/38 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Futák Jula Horvátha 904/38 Kremnica 967 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   14.12.2008Zrušené sidlo:
   Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   31.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   16.12.1993Nové obchodné meno:
   TIPL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovanie, nákup a ambulantný predaj spotrebného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v elektrotechnike a strojárenstve
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava