Vytvoriť faktúru

Füle - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Füle
IČO 31364772
DIČ 2020364896
IČ DPH SK2020364896
Dátum vzniku 17 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Füle
Trojičné nám. 2
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 520 €
Zisk 2 772 €
Aktíva 112 435 €
Vlastný kapitál 13 237 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315622409, 0245641131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 87,606
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 87,606
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 289
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,894
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,767
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 118,500
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,008
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 827
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,409
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,772
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,492
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,957
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 98,435
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 287
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,537
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,611
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,520
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,520
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,683
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 936
C. Služby (účtová skupina 51) 447
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 804
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,544
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,952
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,837
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,137
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 105
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,732
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364772 DIČ: 2020364896 IČ DPH: SK2020364896
 • Sídlo: Füle, Trojičné nám. 2, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Füle Amurská 34 Bratislava 04.03.1998
  Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06 04.03.1998
  Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava 04.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Füle 2 000 € (33.3%) Amurská 34 Bratislava
  Alexander Füle 2 000 € (33.3%) 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
  Ladislav Füle 2 000 € (33.3%) Šamorínska 38 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1998
   23.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   12.03.2001Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Vavrinec Füle ul.8.mája 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   17.12.1993Nové obchodné meno:
   Füle, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trojičné nám. 2 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Vavrinec Füle ul.8.mája 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava