Vytvoriť faktúru

STREOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STREOS
IČO 31364802
DIČ 2020352939
IČ DPH SK2020352939
Dátum vzniku 20 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STREOS
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 169 738 €
Zisk 5 655 €
Aktíva 58 195 €
Vlastný kapitál 6 695 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244250079, 0250448250448
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 80,627
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,203
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,203
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 46,203
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,322
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,267
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,267
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,364
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,364
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,364
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,691
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,691
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 102
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,574
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,384
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,384
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,655
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,053
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,947
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,008
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 30,939
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,919
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,014
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,014
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,905
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,187
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 169,738
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 117,630
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,078
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,494
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 75,239
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,161
D. Služby (účtová skupina 51) 30,529
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,768
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,756
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,756
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,244
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,779
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,629
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,661
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,661
O. Kurzové straty (563) 31
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,937
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,615
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,655
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016