Vytvoriť faktúru

Legiodomy, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Legiodomy, družstvo
IČO 31365051
DIČ 2020867772
IČ DPH SK2020867772
Dátum vzniku 28 Decembra 1993
Právna forma Družstvo
Sídlo Legiodomy, družstvo
Americká 1
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 332 436 €
Zisk 162 366 €
Aktíva 241 640 €
Vlastný kapitál 222 315 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 419,059
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 153,711
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 153,711
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 483
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 153,228
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 265,348
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,308
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,721
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,721
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,587
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 220,040
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 220,038
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 419,059
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 361,441
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,841
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,299
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,299
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 158,353
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 158,353
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 382
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 382
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,366
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,618
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,618
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,122
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,122
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,203
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,953
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,407
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,966
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 332,436
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 84,861
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 100
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 201,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,675
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,508
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,267
D. Služby (účtová skupina 51) 27,883
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,840
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 10,750
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,090
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,315
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,512
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,512
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 41,186
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 505
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 205,928
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,811
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 53
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 53
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 261
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 261
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 205,720
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,354
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 43,354
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365051 DIČ: 2020867772 IČ DPH: SK2020867772
 • Sídlo: Legiodomy, družstvo, Americká 1, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Milan Smutný predseda Americká 1 Bratislava 831 02 02.06.2013
  Elena Krajčovičová člen Americká 1 Bratislava 831 02 02.06.2013
  Zdena Černá člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 02.06.2013
  JUDr. Milada Lengyelová podpredseda Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 02.06.2013
  Mgr. Rudolf Kusý člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 02.06.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.2014Nové sidlo:
   Americká 1 Bratislava 831 02
   07.10.2014Zrušené sidlo:
   Ľubľanská 1 Bratislava 831 02
   24.08.2013Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Smutný - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   23.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milan Smutný - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   27.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milan Smutný - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   26.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Ing. Vladimír Dudík - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Silvia Kaanová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milan Smutný - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   18.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Silvia Kaanová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   17.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Nešporová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   29.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Ing. Vladimír Dudík - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Silvia Nešporová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milan Smutný - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   28.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1995
   Anna Farská Americká 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   Ing. Vojtech Hrdina - člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   Mgr. Miloš Nešpor - člen Ursínyho 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   20.07.2004Nové obchodné meno:
   Legiodomy, družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vojtech Hrdina - člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   Mgr. Miloš Nešpor - člen Ursínyho 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   19.07.2004Zrušené obchodné meno:
   Bytové družstvo Legiodomy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   21.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1995
   Anna Farská Americká 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   20.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava
   Anna Farská Americká 2 Bratislava
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava
   04.02.2002Nové predmety činnosti:
   prenajímanie bytov vo vlastníctve družstva fyzickým osobám
   prenajímanie nebytových priestorov vo vlastníctve družstva právnickým a fyzickým osobám
   poskytovanie plnení spojených s nájmom bytov a nebytových priestorov v nájme alebo vo vlastníctve družstva
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu vo vlastníctve alebo v práve družstva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava
   03.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Kutláková Americká 1 Bratislava
   Ing. Ján Voderadský - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   02.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava
   Ing. Ján Voderadský - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   01.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Bausová - podpredseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Zdena Černá Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   22.04.1996Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Bausová - podpredseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Zdena Černá Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava
   Anna Farská Americká 2 Bratislava
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Iveta Kutláková Americká 1 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Beata Bausová - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík Americká 1 Bratislava
   Zora Chmelárová Ukrajinská 10 Bratislava
   Ladislav Lehrhaupt Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. arch. Ján Macháč - podpredseda Račianska 33 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec Sibírska 29 Bratislava
   JUDr. Oľga Reháková Ľubľanská 1 Bratislava
   Marian Slobodník Americká 2 Bratislava
   28.12.1993Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo Legiodomy
   Nové sidlo:
   Ľubľanská 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Beata Bausová - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík Americká 1 Bratislava
   Zora Chmelárová Ukrajinská 10 Bratislava
   Ladislav Lehrhaupt Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. arch. Ján Macháč - podpredseda Račianska 33 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec Sibírska 29 Bratislava
   JUDr. Oľga Reháková Ľubľanská 1 Bratislava
   Marian Slobodník Americká 2 Bratislava