Vytvoriť faktúru

C.E.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.E.S.
IČO 31365060
DIČ 2020302097
IČ DPH SK2020302097
Dátum vzniku 27 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.E.S.
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 020 €
Zisk -5 391 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254410933, +421254434513
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,991
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 506
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 506
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,485
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,767
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,007
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 535
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,758
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,367
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,123
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,391
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,391
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,391
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,529
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,831
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 115,020
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 115,020
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 119,441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,163
C. Služby (účtová skupina 51) 14,530
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 99,546
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 59
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,079
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,064
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,421
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 97,327
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,431
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,391
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
 • IČO:31365060 DIČ: 2020302097 IČ DPH: SK2020302097
 • Sídlo: C.E.S., Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava 27.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ICT ISTROCONTI, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.11.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.07.2009Nové obchodné meno:
   C.E.S., s. r. o.
   20.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1993
   24.09.1998Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   27.12.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov