Vytvoriť faktúru

C.E.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.E.S.
IČO 31365060
DIČ 2020302097
IČ DPH SK2020302097
Dátum vzniku 27 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.E.S.
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 180 €
Zisk -844 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254410933, +421254434513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,585
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,585
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,485
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,348
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,702
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 593
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,053
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,418
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,758
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,967
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -844
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,660
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,350
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,861
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,322
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,167
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 117,180
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 117,176
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 117,043
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,321
C. Služby (účtová skupina 51) 15,764
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 95,896
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 61
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,029
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 972
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 137
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,091
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 22
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -21
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 116
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365060 DIČ: 2020302097 IČ DPH: SK2020302097
 • Sídlo: C.E.S., Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zdena Krajčovičová Vajnorská 98A Bratislava 831 04 27.12.1993
  Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava 27.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ICT ISTROCONTI, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2009Nové obchodné meno:
   C.E.S., s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdena Krajčovičová Vajnorská 98A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 27.12.1993
   23.07.2009Zrušené obchodné meno:
   C.E.S., spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1993
   20.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1993
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1993
   19.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57 Bratislava
   Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava
   24.09.1998Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57 Bratislava
   Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava
   23.09.1998Zrušené sidlo:
   Ventúrska 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Krajčovičová Budatínska 57 Bratislava
   Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava
   03.04.1995Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   27.12.1993Nové obchodné meno:
   C.E.S., spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Ventúrska 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenka Krajčovičová Budatínska 57 Bratislava
   Ing. Henrieta Winklerová Farského 10 Bratislava