Vytvoriť faktúru

EKVITA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKVITA
IČO 31365086
DIČ 2020302108
IČ DPH SK2020302108
Dátum vzniku 10 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKVITA
Tichá 26
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 453 €
Zisk -2 146 €
Aktíva 158 333 €
Vlastný kapitál 10 483 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911717596
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 59,734
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59,734
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,435
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,365
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,040
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,046
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,279
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 161,099
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,338
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 636
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,209
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,146
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,761
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,192
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 148,494
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,732
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,519
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 139,243
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,453
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,395
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 49,610
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,492
C. Služby (účtová skupina 51) 27,928
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 382
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,503
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -600
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,905
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -157
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,975
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 190
X. Výnosové úroky (662) 190
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,184
M. Nákladové úroky (562) 638
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 546
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -994
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,151
P. Daň z príjmov (591, 595) 995
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365086 DIČ: 2020302108 IČ DPH: SK2020302108
 • Sídlo: EKVITA, Tichá 26, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01 10.01.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Rojko 5 643 € (85%) Hálkova 14 Bratislava 851 01
  MUDr. Beáta Rojková 996 € (15%) Hálova 14 Bratislava 851 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Beáta Rojková Hálova 14 Bratislava 851 31
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   03.09.1998Nové sidlo:
   Tichá 26 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   02.09.1998Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   EKVITA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   23.03.1997Zrušené obchodné meno:
   EMPIRIA AUDIT, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. Lamačská 3 Bratislava
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   10.01.1994Nové obchodné meno:
   EMPIRIA AUDIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditórska činnosť
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. Lamačská 3 Bratislava
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01