Vytvoriť faktúru

DAMIJA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAMIJA
IČO 31365124
DIČ 2020836554
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMIJA
Mýtna 15
81380
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 766 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,446
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,241
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 205
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,446
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,408
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,488
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,488
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 566
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -44,880
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,766
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,038
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 404
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 634
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 615
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 886
C. Služby (účtová skupina 51) 731
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -886
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -731
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,369
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,369
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,369
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,255
P. Daň z príjmov (591, 595) 511
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3922523.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365124 DIČ: 2020836554
 • Sídlo: DAMIJA, Mýtna 15, 81380, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Šlachtovský Nobelovo nám. 6 Bratislava 851 01 12.01.1994
  Dana Šlachtovská Nobelovo nám. 6 Bratislava 851 01 12.01.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dana Šlachtovská 66 488 € (100%) Nobelovo nám. 6 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.1998Noví spoločníci:
   Dana Šlachtovská Nobelovo nám. 6 Bratislava
   09.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dana Šlachtovská Nobelovo nám. 6 Bratislava
   07.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Baláž Bagarova 14 Bratislava
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   DAMIJA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 813 80
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov podľa zák. č. 194/90 Zb. a 68/92 Zb.
   Noví spoločníci:
   Dana Šlachtovská Nobelovo nám. 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Šlachtovský Nobelovo nám. 6 Bratislava 851 01
   Dana Šlachtovská Nobelovo nám. 6 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Baláž Bagarova 14 Bratislava