Vytvoriť faktúru

JONA, Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JONA, Bratislava
IČO 31365302
DIČ 2020302119
IČ DPH SK2020302119
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JONA, Bratislava
Fedinova 900/3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 361 444 €
Zisk 10 573 €
Aktíva 36 238 €
Vlastný kapitál 10 547 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255560065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,627
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,726
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,726
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,726
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,901
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,711
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,711
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 74
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 74
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,116
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,957
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,159
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,120
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,950
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,950
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,925
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 17,925
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,967
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 327
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,294
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,573
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,507
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 664
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 664
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,725
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,079
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,079
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 265
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,208
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 118
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 361,443
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 361,444
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 360,402
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,042
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,811
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 291,607
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,311
D. Služby (účtová skupina 51) 25,283
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,950
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,983
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,944
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 660
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 660
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,633
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,201
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,331
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,331
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,331
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,302
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,729
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,729
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365302 DIČ: 2020302119 IČ DPH: SK2020302119
 • Sídlo: JONA, Bratislava, Fedinova 900/3, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 01.12.2010
  Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 01.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viera Bajkayová 3 320 € (50%) Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
  Vojtech Bajkay 3 320 € (50%) Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2011Nové sidlo:
   Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2010
   Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2010
   14.01.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie servisných služieb elektrických zariadení
   vykonávanie opravárenských služieb plynových zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martin Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   29.06.1998Noví spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martin Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   28.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   JONA, Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   poskytovanie servisných služieb elektrických zariadení
   vykonávanie opravárenských služieb plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07