Vytvoriť faktúru

KlimaSystem - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KlimaSystem
IČO 31365311
DIČ 2020336692
Dátum vzniku 04 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KlimaSystem
Kočovská 178
90632
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Kontaktné informácie
Email klimasystem@nextra.sk
Phone(s) 0245524314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 160,669
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,544
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,544
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,362
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 144,880
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 90,688
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,688
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,991
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,201
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,456
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,456
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 763
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 763
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,669
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -374,719
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -381,210
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -381,210
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 607
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 607
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 534,513
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 481,388
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,388
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,646
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,196
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,658
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,637
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,988
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 268
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 268
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255860.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365311 DIČ: 2020336692
 • Sídlo: KlimaSystem, Kočovská 178, 90632, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Januára 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2008Nové sidlo:
   Kočovská 178 Jablonica 906 32
   Noví spoločníci:
   CAVERA d.s. Brňovská 1 Praha 155 21 Česká republika
   28.04.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   KlimaSystem, spol. s r.o. Račianska 4 Bratislava 831 04
   12.09.2007Noví spoločníci:
   KlimaSystem, spol. s r.o. Račianska 4 Bratislava 831 04
   11.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   10.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   29.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Maruniak Maďarská 3 Košice 040 13 Vznik funkcie: 29.06.2006
   JUDr. Ladislav Zvolský Patočkova 1405/43 Praha 169 00 Česká republika Vznik funkcie: 29.06.2006
   07.09.1999Nové sidlo:
   Račianska 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Ambrova 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, údržba a opravy chladiacich zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania s výnimkou montáže (pripojenia) kotlov vykurovacích agregátov na elektrickú sieť a s výnimkou opráv elektrických častí týchto kotlov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   JUDr. Ladislav Zvolský Patočkova 43/1405 Praha 169 00 Česká republika
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ivan Cifrinec Výletní 357 Praha Česká republika
   02.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ivan Cifrinec Výletní 357 Praha Česká republika
   01.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   19.08.1994Nové obchodné meno:
   KlimaSystem, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   18.08.1994Zrušené obchodné meno:
   FIVING Bratislava, s.r.o. cudzojazyčná mutácia v jazyku anglickom: FIVING Bratislava, Ltd. cudzojazyčná mutácie v jazyku nemeckom: FIVING Bratislava, GmbH.
   Zrušeny spoločníci:
   FIVING, s.r.o. Družstevná 6 Liptovský Mikuláš 831 01
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   04.01.1994Nové obchodné meno:
   FIVING Bratislava, s.r.o. cudzojazyčná mutácia v jazyku anglickom: FIVING Bratislava, Ltd. cudzojazyčná mutácie v jazyku nemeckom: FIVING Bratislava, GmbH.
   Nové sidlo:
   Ambrova 28 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe v oblasti vzduchotechniky
   konzultačná činnosť v oblasti vzduchotechniky
   automatizované spracovanie údajov
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, údržba a opravy chladiacich zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania s výnimkou montáže (pripojenia) kotlov vykurovacích agregátov na elektrickú sieť a s výnimkou opráv elektrických častí týchto kotlov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   FIVING, s.r.o. Družstevná 6 Liptovský Mikuláš 831 01
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava