Vytvoriť faktúru

SCHRIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHRIK
Stav Zrušená
IČO 31365451
DIČ 2021291503
Dátum vzniku 30 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHRIK
Jégého 5
82108
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,888
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,888
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,888
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,888
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,888
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,655
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,600
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,358
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 176
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 176
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,479
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,479
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 100
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 100
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 133
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 133
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Files
4304806.tif
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
 • IČO:31365451 DIČ: 2021291503
 • Sídlo: SCHRIK, Jégého 5, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SCHRIK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jégého 5 Bratislava 821 08
   30.12.1993Nové obchodné meno:
   SCHRIK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégého 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným