Vytvoriť faktúru

K+R PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K+R PRINT
IČO 31365469
DIČ 2020336681
IČ DPH SK2020336681
Dátum vzniku 17 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K+R PRINT
Smrečianska 8
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 262 935 €
Zisk 7 603 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233227008, 0244461631, 0905768081
Mobile phone(s) 0905768081
Fax(es) 0244450375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,455
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102,272
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,646
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39,646
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,799
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,799
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,799
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,827
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 875
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,952
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,183
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,183
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,455
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,208
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,303
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 730
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 730
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -35,844
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,844
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,603
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,663
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -177
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -177
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 123,520
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,704
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,162
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 80,067
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 400
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 887
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 320
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 262,935
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 262,935
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 243,373
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,562
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 253,266
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 200,263
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,432
D. Služby (účtová skupina 51) 17,208
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,055
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,694
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,635
4. Sociálne náklady (527, 528) 726
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 308
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,669
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,032
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,067
O. Kurzové straty (563) 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,960
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,066
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,603
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365469 DIČ: 2020336681 IČ DPH: SK2020336681
 • Sídlo: K+R PRINT, Smrečianska 8, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lucia Kováčová Levárska 11 Bratislava 841 04 11.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lucia Kováčová 7 303 € (100%) Levárska 11 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.04.2015Noví spoločníci:
   Lucia Kováčová Levárska 11 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Kováčová Levárska 11 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.04.2007
   22.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Lucia Kovárová Levárska 11 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lucia Kovárová Levárska 11 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.04.2007
   18.04.2007Noví spoločníci:
   Lucia Kovárová Levárska 11 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Kovárová Levárska 11 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.04.2007
   17.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit 059 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit 059 21
   26.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit 059 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit 059 21
   25.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   HANCO Bratislava s.r.o. Šoltésovej 2 Bratislava
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   25.05.1995Noví spoločníci:
   HANCO Bratislava s.r.o. Šoltésovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   24.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   17.01.1994Nové obchodné meno:
   K+R PRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 8 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s rozličným tovarom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
   poradenská činnosť a engeneering v oblasti v oblasti polygrafie a obalovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kovár Rybničná 18 Svit
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava