Vytvoriť faktúru

E-S Marketing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E-S Marketing
IČO 31365540
DIČ 2020934784
IČ DPH SK2020934784
Dátum vzniku 11 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-S Marketing
Záhradnícka 51
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 377 €
Zisk 33 089 €
Aktíva 152 140 €
Vlastný kapitál 74 666 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255410578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 279,263
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 136,488
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,688
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 142,775
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,280
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,583
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,406
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,744
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 315,543
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 109,405
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 692
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 68,984
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,089
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 206,138
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,238
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 188,900
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,082
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 186,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 64,377
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 64,262
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,047
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,302
C. Služby (účtová skupina 51) 1,002
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 509
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,994
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,240
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 43,330
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,958
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 663
M. Nákladové úroky (562) 591
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -662
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 42,668
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,579
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365540 DIČ: 2020934784 IČ DPH: SK2020934784
 • Sídlo: E-S Marketing, Záhradnícka 51, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Vladimíra Vydrová konateľ Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25 11.02.1997
  JUDr. Johan Mevesen Záhradnícka 51 Bratislava 821 08 20.07.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Vladimíra Vydrová 3 320 € (50%) Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25
  JUDr. Johan Mevesen 3 320 € (50%) Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2012Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby,
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimíra Vydrová Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimíra Vydrová - konateľ Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.02.1997
   04.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimíra Vydrová Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimíra Vydrová - konateľ Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.02.1997
   20.07.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Vladimíra Vydrová Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimíra Vydrová - konateľ Záhradná 79 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.02.1997
   19.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimíra Vydrová Rastislavova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimíra Vydrová - konateľ Rastislavova 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 11.02.1997
   22.08.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Johan Mevesen Záhradnícka 51 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.07.2009
   05.06.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Vladimíra Vydrová Rastislavova 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimíra Vydrová - konateľ Rastislavova 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 11.02.1997
   04.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimíra Vydrová Mesačná 1 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimíra Vydrová - konateľ Mesačná 1 Bratislava 821 00 Vznik funkcie: 11.02.1997
   15.05.2004Nové obchodné meno:
   E-S Marketing, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Johan Mevesen Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Mgr. Vladimíra Vydrová Mesačná 1 Bratislava 821 02
   14.05.2004Zrušené obchodné meno:
   E.S. Marketing s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   E-S Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   04.08.2003Noví spoločníci:
   E-S Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vladimíra Vydrová - konateľ Mesačná 1 Bratislava 821 00 Vznik funkcie: 11.02.1997
   03.08.2003Zrušeny spoločníci:
   E.S. Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vladimíra Vydrová Mesačná 1 Bratislava 821 00
   13.03.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   12.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   sprotredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cestnej dopravy, obchodu a služieb
   nákup a predaj úžitkových motorových vozidiel, návesových a prívesových zariadení
   22.10.1999Nové sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   21.10.1999Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 14 Bratislava 810 00
   16.02.1999Noví spoločníci:
   E.S. Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   E.S. Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225 Havlíčkova 14 Bratislava 811 00
   02.06.1997Noví spoločníci:
   E.S. Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225 Havlíčkova 14 Bratislava 811 00
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Wigro Trade spol. s r.o. IČO: 17 326 044 Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   E.S. Marketing s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 14 Bratislava 810 00
   Noví spoločníci:
   Wigro Trade spol. s r.o. IČO: 17 326 044 Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimíra Vydrová Mesačná 1 Bratislava 821 00
   11.03.1997Zrušené obchodné meno:
   L.A.G. SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   L.A.G. INTERNATIONAL N.V. Kanaalaan 54 Kanaal Zuid, B-3960 Bree Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava
   11.01.1994Nové obchodné meno:
   L.A.G. SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprotredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cestnej dopravy, obchodu a služieb
   nákup a predaj úžitkových motorových vozidiel, návesových a prívesových zariadení
   Noví spoločníci:
   L.A.G. INTERNATIONAL N.V. Kanaalaan 54 Kanaal Zuid, B-3960 Bree Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava