Vytvoriť faktúru

B.O.A.T. Plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.O.A.T. Plus
IČO 31365582
DIČ 2020336747
IČ DPH SK2020336747
Dátum vzniku 19 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.O.A.T. Plus
Vajnorská 167
83237
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 710 153 €
Zisk 12 277 €
Kontaktné informácie
Email stk@boat.sk
Webová stránka http://www.stkboatplus.sk
Phone(s) +421249280114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 262,539
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 167,932
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,932
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,932
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 162,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 162,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,998
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,637
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,637
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 989
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 989
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,372
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,204
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,168
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,609
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 624
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 21,985
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 262,539
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,500
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 155,348
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 155,348
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,679
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,679
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,196
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,196
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,277
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,039
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,577
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,577
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,946
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,916
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,916
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,247
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,275
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,508
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,516
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 710,153
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 710,153
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 707,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 82,390
D. Služby (účtová skupina 51) 237,762
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 382,640
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 279,595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 96,974
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,071
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 868
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,990
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,990
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,217
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 390,001
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,925
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,925
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13,925
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 415
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 415
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,510
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,796
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,519
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,519
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365582 DIČ: 2020336747 IČ DPH: SK2020336747
 • Sídlo: B.O.A.T. Plus, Vajnorská 167, 83237, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01 27.11.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Blanka Belicová 155 348 € (100%) Strmé sady 49 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2014Nové predmety činnosti:
   vykonávanie emisných kontrol
   14.11.2009Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom
   vedenie účtovnej evidencie
   19.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Očko Budatínska 47 Bratislava 851 06
   21.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   20.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Peter Očko Budatínska 47 Bratislava 851 06
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Pavol Hanák Botanická 16 Trnava 917 01
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Zora Očková Budatínska 47 Bratislava 851 06
   16.12.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 167 Bratislava 832 37
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len osobitným povolením
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamné činnosti
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   kontrola funkčnosti motorových vozidiel - STK
   Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Pavol Hanák Botanická 16 Trnava 917 01
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Zora Očková Budatínska 47 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výuka a výcvik vodičov motorových vozidiel a učiteľov autoškôl
   výroba a predaj učebných pomôcok
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   nákup a predaj účebníc a učebných pomôcok, (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   dopravná výchova ostatných účastníkov cestnej premávky (organizovanie školení, prednášok a podujatí v oblasti dopravnej výchovy)
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   veľkoobchod a maloobchod s cestnými vozidlami, ich výstrojom a doplnkami
   výroba a montáž výstroja a doplnkov cestných motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   B.O.A.T. Plus spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   20.08.1997Zrušené obchodné meno:
   Autoškola B.O.A.T., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava 851 05
   22.08.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   veľkoobchod a maloobchod s cestnými vozidlami, ich výstrojom a doplnkami
   výroba a montáž výstroja a doplnkov cestných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   21.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava 851 06
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   Autoškola B.O.A.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výuka a výcvik vodičov motorových vozidiel a učiteľov autoškôl
   výroba a predaj učebných pomôcok
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   nákup a predaj účebníc a učebných pomôcok, (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   dopravná výchova ostatných účastníkov cestnej premávky (organizovanie školení, prednášok a podujatí v oblasti dopravnej výchovy)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava 851 05