Vytvoriť faktúru

ALON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALON
IČO 31365655
DIČ 2020336725
IČ DPH SK2020336725
Dátum vzniku 19 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALON
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 762 €
Zisk 3 436 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.alon.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,865
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,772
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,865
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -980
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,453
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,436
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,845
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,845
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 476
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 969
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 762
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 762
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,721
C. Služby (účtová skupina 51) 1,010
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,711
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,959
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -248
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10,485
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10,485
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 121
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 121
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 10,364
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,405
P. Daň z príjmov (591, 595) 969
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365655 DIČ: 2020336725 IČ DPH: SK2020336725
 • Sídlo: ALON, Škultétyho 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Ján Horváth Pri kockách 22 Limbach 900 91 20.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Ján Horváth 4 415 € (66.5%) Pri kockách 22 Limbach 900 91
  Ing. arch. Jozef Červenko 2 224 € (33.5%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.04.2008Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činností vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   20.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Cádrova 17/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ján Horváth Pri kockách 22 Limbach 900 91
   19.03.2008Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v odbore interiér a design
   výroba a distribúcia svetelných akumuláto- rov a experimentálnych materiálov v oblasti svetelnej techniky /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   expertízna, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   23.03.2001Nové obchodné meno:
   ALON s.r.o.
   22.03.2001Zrušené obchodné meno:
   C.F.H. Konsorcium, s.r.o.
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ján Horváth Pri kockách 22 Limbach 900 91
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   21.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   04.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Vincent Frič Hollého 7 Bratislava 811 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Taraba Jelenia 13 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Grešlík Planét 14 Bratislava 821 04
   Ing.arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   14.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Grešlík Planét 14 Bratislava 821 04
   Ing.arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   13.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   C.F.H. Konsorcium, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby a predaja nábytku
   tvorba výrobných programov nábytku a špeciálnych konštrukcií
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti tvorby designu, interiérov a reklamy
   komplexné zariaďovanie interiérov
   výroba interiérových a exteriérových designerských a architektonických prvkov podľa návrhu
   projektová činnosť v odbore interiér a design
   výroba a distribúcia svetelných akumuláto- rov a experimentálnych materiálov v oblasti svetelnej techniky /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   expertízna, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Vincent Frič Hollého 7 Bratislava 811 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Taraba Jelenia 13 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05