Vytvoriť faktúru

FEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEC
IČO 31365663
DIČ 2020344447
IČ DPH SK2020344447
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEC
Lamačská 3
81520
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 163 €
Zisk 3 344 €
Aktíva 89 612 €
Vlastný kapitál -26 984 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905376296
Mobile phone(s) 0905376296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,389
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 21,389
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,389
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,738
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,008
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,521
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 60,127
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,640
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -34,287
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,344
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,767
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,027
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,240
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 325
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 476
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,272
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,167
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,163
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,160
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,619
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,083
C. Služby (účtová skupina 51) 8,523
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,104
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,439
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,315
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,544
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,554
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 240
N. Kurzové straty (563) 63
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 177
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -240
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,304
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365663 DIČ: 2020344447 IČ DPH: SK2020344447
 • Sídlo: FEC, Lamačská 3, 81520, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roderik Plevka Lysákova 22 Bratislava 841 01 21.02.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roderik Plevka 6 639 € (100%) Lysákova 22 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Roderik Plevka Lysákova 22 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roderik Plevka Lysákova 22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.02.2002
   05.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 21.02.2002
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   FEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie investorov pri príprave a realizácií stavieb
   rozpočtové a kresličské práce
   nákup a predaj v rozsahu voľnej činnosti
   automatizované spracovanie údajov a poskytovanie softwaru
   reklamná a propagačná činnosť
   informačné, poradenské, konzultačné a právne služby
   činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 21.02.2002