Vytvoriť faktúru

RACIOGAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RACIOGAS
IČO 31365680
DIČ 2020352983
IČ DPH SK2020352983
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RACIOGAS
Kutlíkova 1
85102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -22 833 €
Aktíva 44 405 €
Vlastný kapitál 31 868 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905819460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,372
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,343
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,343
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,343
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,907
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,292
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,615
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,601
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 122
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 122
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,372
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,036
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,214
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 7,349
2. Ostatné fondy (427, 42X) 7,349
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,003
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,268
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,265
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,833
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,336
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 306
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 306
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,680
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 343
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,709
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 415
D. Služby (účtová skupina 51) 1
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,105
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,506
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,575
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,345
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,345
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 646
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,709
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -416
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,873
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365680 DIČ: 2020352983 IČ DPH: SK2020352983
 • Sídlo: RACIOGAS, Kutlíkova 1, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 28.03.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michaela Šlosárová 6 639 € (100%) Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.2011Noví spoločníci:
   Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   05.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   15.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   14.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   27.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   26.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   28.05.2001Noví spoločníci:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   RACIOGAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   revízie a skúšky plynových technických zariadení
   poradenstvo v oblasti plynových zariadení
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava