Vytvoriť faktúru

Motor Cars Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Motor Cars Service
IČO 31365728
DIČ 2020349848
IČ DPH SK2020349848
Dátum vzniku 21 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Motor Cars Service
Vranovská 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 811 €
Zisk 6 569 €
Kontaktné informácie
Email murcova@moget.sk
Phone(s) 0414323245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 783,740
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 747,774
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 747,774
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 679,723
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,857
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,000
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 33,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,645
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,508
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,530
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,530
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 978
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,137
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 613
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,524
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,321
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 62
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,259
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 783,740
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 777,196
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,514
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,514
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 679,723
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,826
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,826
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,564
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,564
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,569
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,544
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,331
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,331
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,811
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,811
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,811
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,677
D. Služby (účtová skupina 51) 407
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,696
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,558
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,558
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,564
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,909
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,727
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,782
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,213
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,213
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,569
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365728 DIČ: 2020349848 IČ DPH: SK2020349848
 • Sídlo: Motor Cars Service, Vranovská 23, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava 17.10.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Iveta Murčová 19 917 € (54.5%) Jána Smreka 16 Bratislava
  Miroslav Murčo 16 597 € (45.5%) Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2008Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   18.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Katarína Murčová Okružná 151 Čadca
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   17.10.2000Nové sidlo:
   Vranovská 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   16.10.2000Zrušené sidlo:
   Nejedlého 43 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Katarína Murčová Okružná 151 Čadca
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   26.11.1996Nové sidlo:
   Nejedlého 43 Bratislava 841 02
   25.11.1996Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   07.11.1996Nové sidlo:
   Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Cablková 12 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Murčo 2240 Rieka
   Terézia Slatkovská Pri kríži 20 Bratislava
   JUDr. Marta Srncová Andreja Mráza 2 Bratislava
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Vaverka - výkonný riaditeľ Nejedlého 43 Bratislava
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Motor Cars Service spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva
   zámočnícke práce
   sprostredkovanie montáži a opravy strojov a strojných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Vaverka - výkonný riaditeľ Nejedlého 43 Bratislava
   24.04.1995Zrušené obchodné meno:
   Motor Cars Service - autoumyváreň, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   21.01.1994Nové obchodné meno:
   Motor Cars Service - autoumyváreň, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cablková 12 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   autoumyvárenské služby
   autoservis
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo 2240 Rieka
   Terézia Slatkovská Pri kríži 20 Bratislava
   JUDr. Marta Srncová Andreja Mráza 2 Bratislava
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava