Vytvoriť faktúru

NORBERT SCHALLER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NORBERT SCHALLER
IČO 31365736
DIČ 2020344073
IČ DPH SK2020344073
Dátum vzniku 05 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORBERT SCHALLER
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 502 249 €
Zisk 3 996 €
Aktíva 493 524 €
Vlastný kapitál 125 770 €
Kontaktné informácie
Email office@schalleraustria.com
Webová stránka http://www.schalleraustria.com
Phone(s) +421243415924, +421243415926, +421243415925
Fax(es) 0243415926
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 411,578
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 370,554
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 209,958
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 209,958
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,588
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,786
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,786
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,990
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 812
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 85,008
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 645
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84,363
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 41,024
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 435
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 40,589
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 411,578
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,719
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,419
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,996
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,859
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,287
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,287
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 344,572
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 334,260
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334,260
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,151
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,908
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,733
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 461,158
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 502,249
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 461,010
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 148
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,091
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 495,112
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 351,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,786
D. Služby (účtová skupina 51) 54,974
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 76,491
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,669
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,039
4. Sociálne náklady (527, 528) 783
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 289
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,731
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,137
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 45,557
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 269
O. Kurzové straty (563) 67
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 202
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,877
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,996
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
 • IČO:31365736 DIČ: 2020344073 IČ DPH: SK2020344073
 • Sídlo: NORBERT SCHALLER, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslava Nádašská Hálova 14 Bratislava 851 01 28.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslava Nádašská 6 640 € (100%) Hálová 14 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2016Noví spoločníci:
   Jaroslava Nádašská Hálová 14 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   05.07.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Nádašská Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.04.2007
   07.04.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   05.01.1994Nové obchodné meno:
   NORBERT SCHALLER, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu