Vytvoriť faktúru

EKA TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKA TEAM
IČO 31365817
DIČ 2020304803
IČ DPH SK2020304803
Dátum vzniku 13 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKA TEAM
Miletičova 43
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 178 €
Zisk -2 465 €
Aktíva 25 244 €
Vlastný kapitál 4 731 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244441193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,123
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,930
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,319
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,319
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,319
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,611
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 705
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,906
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,193
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,193
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,123
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,267
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,641
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,641
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,746
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,319
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,923
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,242
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,856
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,835
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,835
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,067
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 312
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,665
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,707
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,954
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,954
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,984
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 86,178
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 85,984
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,620
D. Služby (účtová skupina 51) 9,637
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,220
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,136
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,151
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,933
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 513
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 601
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,727
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,093
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,093
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,092
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,505
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365817 DIČ: 2020304803 IČ DPH: SK2020304803
 • Sídlo: EKA TEAM, Miletičova 43, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28 13.01.1994
  Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08 27.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Margita Adamusová 3 321 € (50%) Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28
  Soňa Dzúriková 3 321 € (50%) Kradžičova 6 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2012Nové obchodné meno:
   EKA TEAM, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 43 Bratislava 821 09
   09.02.2012Zrušené obchodné meno:
   BDO Accounting, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   29.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02
   01.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   23.01.2010Nové obchodné meno:
   BDO Accounting, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28
   Soňa Dzúriková Karadžičova 3968/6 Bratislava 821 08
   22.01.2010Zrušené obchodné meno:
   EKA TEAM, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08
   13.07.2006Noví spoločníci:
   Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.02.2006
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   12.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.01.1994
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   22.12.2004Noví spoločníci:
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28 Vznik funkcie: 13.01.1994
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.01.1994
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   21.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   16.07.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Kozia 11 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   03.04.1995Nové sidlo:
   Kozia 11 Bratislava 811 03
   02.04.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 7b Bratislava 821 08
   13.01.1994Nové obchodné meno:
   EKA TEAM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 7b Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   služby auditora
   Noví spoločníci:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava