Vytvoriť faktúru

DATACENTRUM Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DATACENTRUM Slovakia
IČO 31365850
DIČ 2020302196
IČ DPH SK2020302196
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATACENTRUM Slovakia
Štefánikova 19
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 327 216 €
Zisk -872 €
Aktíva 73 626 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.datacentrumsk.sk
Fax(es) 0252492590
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 86,523
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,705
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,705
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,705
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,839
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,280
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,020
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,494
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,526
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 260
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,559
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 893
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,979
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 179
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 7,800
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,523
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,834
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,834
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,790
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,790
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -872
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,351
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,301
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,453
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,453
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,588
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,087
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,566
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 607
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,210
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,210
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 33,840
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 327,216
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 327,032
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,625
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,057
D. Služby (účtová skupina 51) 41,875
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 259,117
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 186,207
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,638
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 65,026
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,246
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 498
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,163
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,163
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,915
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,591
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,100
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,503
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,089
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,089
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 414
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 88
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -872
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31365850 DIČ: 2020302196 IČ DPH: SK2020302196
 • Sídlo: DATACENTRUM Slovakia, Štefánikova 19, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Renáta Straková Balkánska 142/A Bratislava 851 01 03.04.2014
  Ing. Petr Lucký Jílovská 1867 Těptín 251 68 Česká republika 08.10.2013
  Zdeňek Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika 14.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 26 556 € (66.7%) Písnická 30/13 Praha 4 142 00 Česká republika
  Zdeňek Matějček 6 639 € (16.7%) Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika
  FINANCE MK, s.r.o. 6 639 € (16.7%) Pr?běžná 41/387 Praha 100 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2014Noví spoločníci:
   FINANCE MK, s.r.o. Pr?běžná 41/387 Praha 100 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Straková Balkánska 142/A Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.04.2014
   15.03.2014Noví spoločníci:
   DATACENTRUM systems & consulting, a.s. Písnická 30/13 Praha 4 142 00 Česká republika
   11.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Lucký Jílovská 1867 Těptín 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 08.10.2013
   23.01.2007Noví spoločníci:
   Zdeňek Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.12.2006
   16.07.2005Nové obchodné meno:
   DATACENTRUM Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 19 Bratislava 811 05
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   školiaca a lektorská činnosť v oblasti poskytovaného softwaru a hardwaru
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   údržba a opravy hardwaru
   sprostredkovateľská činnosť najmä v oblasti výpočtovej techniky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   výroba softwaru
   12.01.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným