Vytvoriť faktúru

MABAG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MABAG
IČO 31365906
DIČ 2020296366
IČ DPH SK2020296366
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MABAG
Medená 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 190 €
Zisk -2 830 €
Aktíva 80 879 €
Vlastný kapitál 12 629 €
Kontaktné informácie
Email alena.steberlova@gmail.com
Phone(s) 0905395622
Mobile phone(s) 0905395622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,461
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,432
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,432
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,432
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,009
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,377
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,377
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,632
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,316
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,316
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,461
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,799
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,983
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 808
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 808
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,199
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,199
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,830
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,662
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -9,566
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -9,566
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,387
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,387
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,595
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,783
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,190
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,125
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,396
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,646
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,861
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,783
D. Služby (účtová skupina 51) 9,420
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 288
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,594
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,594
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,733
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,671
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,682
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 593
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 593
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 752
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 752
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,830
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,830
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365906 DIČ: 2020296366 IČ DPH: SK2020296366
 • Sídlo: MABAG, Medená 4, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava 17.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Adamec 4 979 € (75%) Vážska 11 Bratislava
  Gabriel Adamec 1 660 € (25%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   17.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Mário Bagič Duška Mrduljaša 46 Split Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jasovská 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   MABAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 4 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkov. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava
   Mário Bagič Duška Mrduljaša 46 Split Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jasovská 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002