Vytvoriť faktúru

Gnome - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gnome
IČO 31366066
DIČ 2020344381
IČ DPH SK2020344381
Dátum vzniku 13 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gnome
Jana Smreka 24
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 961 €
Zisk 19 258 €
Aktíva 40 068 €
Vlastný kapitál 34 352 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903757825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,984
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 651
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,583
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 624
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,833
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,984
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,224
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,225
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 69
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,258
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,760
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,760
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 582
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 205
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 413
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,961
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 40,961
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,091
C. Služby (účtová skupina 51) 1,612
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,777
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,481
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,258
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 39
X. Výnosové úroky (662) 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 36
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 830
N. Kurzové straty (563) 714
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 116
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -791
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,690
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,432
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366066 DIČ: 2020344381 IČ DPH: SK2020344381
 • Sídlo: Gnome, Jana Smreka 24, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Brádler Jána Smreka 24 Bratislava 841 08 13.01.1994
  RNDr. Peter Polakovič Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07 13.01.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Brádler 3 337 € (50%) Jána Smreka 24 Bratislava 841 08
  RNDr. Peter Polakovič 3 337 € (50%) Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2011Nové sidlo:
   Jana Smreka 24 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Brádler Jána Smreka 24 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 13.01.1994
   RNDr. Peter Polakovič Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.01.1994
   04.08.2011Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina Bratislava 842 48
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Peter Brádler Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   RNDr. Peter Polakovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   23.02.2004Nové sidlo:
   Mlynská dolina Bratislava 842 48
   Noví spoločníci:
   Peter Brádler Jána Smreka 24 Bratislava 841 08
   RNDr. Peter Polakovič Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Peter Brádler Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   RNDr. Peter Polakovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   22.02.2004Zrušené sidlo:
   Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   13.01.1994Nové obchodné meno:
   Gnome, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   konzultačná a poradenská činnosť
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06