Vytvoriť faktúru

ICT Reality - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ICT Reality
IČO 31366091
DIČ 2020302152
IČ DPH SK2020302152
Dátum vzniku 18 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ICT Reality
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 467 €
Zisk -1 495 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254430779, 0259201075
Fax(es) 0254418957
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 75,086
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,492
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,005
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,589
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 75,088
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,916
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 55,942
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,495
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,172
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 221
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,601
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,617
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 984
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 73,467
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 73,297
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 170
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 74,082
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,677
C. Služby (účtová skupina 51) 68,327
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,078
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -615
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,293
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 106
X. Výnosové úroky (662) 94
XI. Kurzové zisky (663) 12
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 26
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 80
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -535
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,495
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016