Vytvoriť faktúru

VILSON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VILSON
IČO 31366104
DIČ 2020292087
IČ DPH SK2020292087
Dátum vzniku 26 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VILSON
Obchodná 15
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 123 €
Zisk 143 €
Kontaktné informácie
Email elena.pobudova@gmail.com
Phone(s) 0252923447, 0252932447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,228
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,228
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 60,451
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,451
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,777
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42,590
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 187
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,228
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,510
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,631
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,631
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 730
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 730
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,718
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 754
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 754
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 92,964
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,110
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 201
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,713
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -60
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,123
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,123
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,063
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,799
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,870
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,929
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,386
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,543
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 324
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,193
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 183
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 40
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 40
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366104 DIČ: 2020292087 IČ DPH: SK2020292087
 • Sídlo: VILSON, Obchodná 15, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ndue Jakupaj Laurinská 210/8 Bratislava 811 01 05.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ndue Jakupaj 5 643 € (65.4%) Laurinská 210/8 Bratislava 811 01
  Hona Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
  Gezim Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
  Artan Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2007Noví spoločníci:
   Ndue Jakupaj pobyt na území SR : Laurinská 210/8 Bratislava 811 01
   Hona Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
   Gezim Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
   Artan Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
   04.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ndue Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Hona Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Gezim Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Artan Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   25.08.2006Nové sidlo:
   Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ndue Jakupaj Laurinská 210/8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2004
   24.08.2006Zrušené sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ndue Jakupaj 494 Vydrany 930 16 Vznik funkcie: 05.08.2004
   19.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ndue Jakupaj 494 Vydrany 930 16 Vznik funkcie: 05.08.2004
   18.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.1994
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1996
   09.02.2004Noví spoločníci:
   Ndue Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Hona Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Gezim Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Artan Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   08.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   24.09.2003Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.1994
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1996
   23.09.2003Zrušené sidlo:
   Obchodná 55 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 1434/4 Bratislava
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Dolná 1481/12 Komárno
   07.07.2000Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   06.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   14.04.1998Noví spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   13.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   05.11.1997Noví spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   04.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   02.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Dolná 1481/12 Komárno
   30.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 1434/4 Bratislava
   07.03.1996Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   06.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   16.08.1994Nové sidlo:
   Obchodná 55 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
   15.08.1994Zrušené sidlo:
   Štefánikova 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Herák Koreničova 4 Bratislava
   26.01.1994Nové obchodné meno:
   VILSON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Herák Koreničova 4 Bratislava