Vytvoriť faktúru

ARETA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARETA
IČO 31366155
DIČ 2020312976
Dátum vzniku 24 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARETA
Pri Dynamitke 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Kontaktné informácie
Email areta@areta.sk
Webová stránka http://www.areta.sk
Phone(s) +421244450266, +421244450267, +421244450268, +421244452812
Fax(es) 0244450267, 0244452812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 737
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 737
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 737
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 737
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 737
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,246
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,246
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 823
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 823
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 0
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015