Vytvoriť faktúru

WH - KOTE Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WH - KOTE Bratislava
IČO 31366163
DIČ 2020353005
IČ DPH SK2020353005
Dátum vzniku 19 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WH - KOTE Bratislava
Ševčenkova 25
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 712 €
Zisk 2 866 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262525774, 0262525775, 0905619692
Mobile phone(s) +421905619692
Fax(es) 0262525776
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,115
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,115
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,115
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,820
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,585
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,935
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,254
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,252
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -167
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,866
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,681
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,822
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,859
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,619
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,524
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,051
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 91,712
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 90,565
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 247
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 87,715
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 50,050
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,791
C. Služby (účtová skupina 51) 8,851
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,411
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 384
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,023
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 247
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 958
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,997
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,873
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 171
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -171
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,826
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366163 DIČ: 2020353005 IČ DPH: SK2020353005
 • Sídlo: WH - KOTE Bratislava, Ševčenkova 25, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava 14.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Baláž 6 639 € (100%) Ševčenkova 25 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2011Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 Družstevní 396 Lomnice u Tišnova 679 23 Česká republika
   07.04.2009Noví spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 Družstevní 396 Lomnice u Tišnova 679 23 Česká republika
   06.04.2009Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 41 Praha 4 140 00 Česká republika
   08.10.2001Noví spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 41 Praha 4 140 00 Česká republika
   07.10.2001Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE Praha, s.r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   WH-KOTE Praha, s.r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   WH - KOTE Praha, s.r.o. 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   WH - KOTE Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   kopírovacie služby
   Noví spoločníci:
   WH - KOTE Praha, s.r.o. 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava